Valg av riktig plattform og god forståelse av alle potensielle utgifter kan ha mye å si for at nettbutikken din skal lykkes. Uforutsette kostnader ved valg eller bytte av plattform føre til du må velge vekk eller nedprioritere andre aspekter ved bedriften for å dekke over de ekstra utgiftene. Hvis du er usikker på om du skal velge Magento eller BigCommerce, er Total Cost of Ownership (TOC) en viktig del av beregningen. Her skal vi se nærmere på prisforskjellene mellom de to plattformene.

Total Cost of Ownership: Hva er den reelle kostnaden?

Det er viktig å danne seg en nøyaktig og god oversikt over totalkostnaden for å kunne velge hvilken plattform som passer best til deg. Dermed vet du hvilke tjenester og tilbud du vil takke ja til, og du drive nettbutikken din med god kontroll over utgiftene. TOC er totalsummen av alle direkte og indirekte kostnader, inkludert driftskostnader, ekstra tjenester, videreutvikling, opplæring og lignende. Selv om en plattform kan virke billig når du kun ser på hva det koster å investere i selve produktet, kan den allikevel bli dyrere i det lange løp.

Forrester Research utførte en studie i 2012, hvor de oppdaget at en av de største utfordringene for bedriftene var å sammenligne de nøyaktige kostnadene mellom ulike plattformer. Mange syntes det var utfordrende å skaffe en god og forutsigbar oversikt over utgifter, noe som resulterte i at nesten halvparten av nettbutikkene i undersøkelsen endte opp med høyere TOC enn anslått. Det var ofte driftskostnadene som ble høyere enn forventet, blant annet:

Nå skal vi fokusere på Magento og BigCommerce for å se hvem som har lavest TOC. Vi går grundig gjennom alle detaljer, slik at du kan komme til en beslutning om hvilken plattform som imøtekommer ditt budsjett og dine behov på best mulig vis.

En nærmere titt på utgifter og ROI

Selv om Magento kan virke som det beste valget ved første øyenkast grunnet sitt gode rykte, fleksibilitet, popularitet og store økosystem av utviklere, er det viktig å ta til betraktning at det kan påløpe flere utgifter i lengden. Du må blant annet betale for både lisens og hosting for å bruke Magento. Du trenger også et større team som f.eks. en utvikler for oppgradering og sikkerhetspatching. Det betyr at du enten må ansette flere folk eller du må bruke et byrå til å håndtere både daglige oppgaver og større prosjekter. Magento er ganske avansert, og du trenger dyktige folk som er erfarne med plattformen.

BigCommerce – SaaS løsning

BigCommerce er en SaaS-løsning som inkluderer mange tjenester og løsninger. Du slipper å kjøpe inn infrastruktur og bruke penger på vedlikehold, hosting og programvarer. Det fører til at BigCommerce har en av industriens beste ROI. Kort fortalt, sluttbrukeren får nødvendige programvarer direkte på nett, noe som gir økt fleksibilitet og potensielt lavere kostnader. SaaS-løsninger har mange fordeler som at du enkelt kan skalere, lav TOC og redusert vedlikehold.

Du betaler et gebyr til BigCommerce som inkluderer både lisens og hosting, samt andre tjenester som er nødvendig for å drive nettbutikken. I praksis betyr det at plattformen selv kan utføre oppgraderinger og sikkerhetspatching. Det er enklere for frontend-utviklere å jobbe med Big Commerce, og det betyr at prosjekter kan fullføres raskere og med et mindre team.

Plattformen oppgraderes med nye funksjoner uten ekstra kostnader eller integreringsutgifter for deg. Du er garantert god ytelse og sikkerhet, og du får kontinuerlig tilgang til de nyeste utviklingene. Du må som nevnt betale for profesjonell hjelp med å oppdatere Magento, samt lisensutgifter forbundet med tredjeparter. Teamet ditt kan istedenfor heller fokusere på viktige prosjekter, fremfor å kaste bort tid på oppdateringer eller forsøke å fikse ødelagte funksjoner.

Du kan håndtere alle integrasjoner, programvarer og tjenester i admin, istedenfor å være middelmann og koordinere arbeidet. Ikke bare frigir det økonomiske midler til å bruke på f.eks. å utbedre konverteringer, UX og lignende, men du kan spare betydelig med tid. Systemet kan være enklere for deg som ønsker å starte en nettbutikk eller begynne å selge produkter på WordPress-siden din, samt brukere som ønsker en skalerbar løsning med lave driftskostnader.

Fordeler og ulemper med SaaS

Selv om SaaS-løsninger har lavere TOC, må du allikevel vurdere hvilke løsninger som er best egnet for din bedrift. Magento kan være bra for etablerte bedrifter med stort nok budsjett til å dra fullt utbytte av plattformen, og det innebærer blant annet å ansette et team eller byrå til å vedlikeholde, oppdatere og fikse feil ved programvaren. Du må også ha nok ressurser til administrasjon og sikkerhet. Magento kan også være mer fleksibel for foretak med behov som strekker seg langt utover det en vanlig ehandelsplattform kan tilby. Mange velger som nevnt Magento grunnet omdømmet og det enorme økosystemet av utviklere.

Det bør sies at BigCommerce har gjort store fremskritt når det kommer til funksjonalitet og tilpasning, og plattformen er et godt alternativ også for mellomstore bedrifter og foretak i handelssektoren. Foretak som har valgt å migrere til SaaS-plattformer har merket seg fordeler som kortere tid på å utvikle og lansere prosjekter, ingen nedetid selv ved økt trafikk og at det er enkelt å oppdatere både nettsiden og produktkatalogene.

BigCommerce har lavest TOC

BigCommerce har en betydelige lavere TCO enn Magento, noe som frigjør viktige ressurser som behøves for å videreutvikle bedriften din. Fordelene er betydelige for små og mellomstore bedrifter som ønsker å skalere nettbutikken, og heller investere penger i konverteringer. Det bør allikevel nevnes at det nøyaktige tallet kan variere etter prosjekt, og det anbefales å utvikle en TOC-modell som varer ca. 3-5 år frem i tid for at den skal være så realistisk som mulig. Det svarer seg å bruke tid på å utvikle en grundig og nøyaktig TOC-modell for å øke sjansene for at nettopp din nettbutikk skal lykkes.

Hvordan Think Commerce kan hjelpe

Vi i Think Commerce har hjulpet mange store nettbutikker med å analysere sine behov opp mot forskjellige plattformer som Magento CommerceShopify Plus, Salesforce Commerce Cloud og BigCommerce Enterprise. Sammen med våre kunder så etablerer hva de vil oppnå ved å flytte til en ny plattform og hva som er viktig for dem, deretter bruker vi vår kjennskap og erfaring med de store nettbutikkplattformene og sammenligner de i flere seksjoner som funksjonalitet, fleksibilitet, stabilitet, sikkeret og total kostnad. Som en del av rapporten, og sammen med vår vurdering, så gir vi våre kunder en grundig analyse av Total Cost of Ownership for at de skal kunne ta en avgjørelse på et best mulig grunnlag.

Nytte linker

Her er noen nyttige linker som gir mer informasjon rundt TCO og valg av plattform:

Share this post
Facebook Twitter