Majema - Magento 2 til Shopify Plus

Etter flere år med Magento 2 ønsket Majema seg stabilitet og mindre vedlikeholdskostnader. Valget falt på Shopify Plus, og vi i Think Commerce fikk jobben med å migrere Majema fra Magento 2 til Shopify plus. 

Fra Magento 2 til Shopify Plus

Vi i Think Commerce hadde allerede jobbet med Majema siden 2018 med vedlikehold og oppdateringer av deres Magento 2 nettbutikk. Magento 2 fungerte for dem, men etter hvert så ønsket Majema å flytte til en plattform som er enklere vedlikeholde, samt raskere å utvikle nye funksjoner. 

Valget falt på Shopify Plus, som er kjent for å gi en lavere kostnad over tid sammenlignet med andre ehandelsplattformer!

Om prosjektet

Think Commerce begynte prosjektet mot slutten av 2020. Første fokus var å gjøre Proof of Concept på Majema’s viktigste funksjonaliteter, og det de var mest spent på var om de kunne tilpasse checkout på samme måte som de hadde i Magento. 

Shopify har som kjent en mer låst checkout der en ikke kan gjøre større endringer, men siden Majema valgte å gå med Shopify Plus så visste vi i Think Commerce at vi kunne gjøre tilpasningene som Majema ønsket. 

Selv om vi ofte gjør design for våre kunder, så jobbet vi med Majema’s egen designer for å skape et helt custom theme fra grunnen av som er helt tilpasset Majema’s funksjonskrav. Nettbutikken er bare en del av Majema’s virksomhet, og derfor var det mange krav utenom en «standard» Shopify Plus nettbutikk. Vi bygget opp mange fleksible og avanserte maler for innholdssider som Majema kunne bruke for å bygge nettbutikken. 

Suksess

Majema.se gikk live med Shopify Plus, og de har nå en lettere hverdag der videre utvikling kan skje raskere, og Majema’s inhouse team kan jobbe raskere med nettbutikken. 

Vi har allerede lansert flere nye funksjoner og templates etter go live, og kommer til å fortsette med det i tiden fremover.

Shopify Plus Think Commerce
  • Dato 2021
  • Plattform Shopify Plus
  • Visit majema.se